Du MÅ fylle ut skjemaet under, for at vi kan godkjenne din søknad.

 Ta kontakt på kurs@ij.no hvis du lurer på noe.

START 61

Kursleder: Trygve Aas Olsen m.fl.
Write your awesome label here.
Foto: / IJ

Hvorfor ta dette kurset?

START-kurset gir grunnkunnskap i journalistikk til redaksjonelle medarbeidere uten formell journalistutdanning. Hovedtemaene er juss og etikk, kilder og metoder, sjangere og skriving, innsynsrettigheter og møteoffentlighet. Kurset har tre samlinger fordelt på fire dager hver i Oslo, med vekt på diskusjoner og praktiske øvelser. Før samlingene skal deltakerne gjennomføre nettkurs og besvare hjemmeoppgaver. Det legges vekt på diskusjoner, gruppearbeid og praktiske øvelser. Deltakerne tar i tilegg fem nettbaserte kurs og leverer fire hjemmeoppgaver.  Foreleserne har både lang praktisk erfaring og god teoretisk kunnskap.

Samlingene har følgende hovedtemaer:

Samling A: Journalistikkens samfunnsoppdrag, presseetikk og pressejuss
Samling B: Kildekritikk, offentlighet og research
Samling C: Tekst, intervjuer og video

Institutt for journalistikk har arrangert START siden 1993 på oppdrag fra presseorganisasjonene. Retten til startopplæring er avtalt i Journalistavtalen mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforeni
ng.

Dette lærer du:

  • Grunnleggende presseetikk, pressejuss og kildekritikk.
  • Hva du har rett til innsyn i, og hvordan du får det.
  • Å søke i databaser, sosiale medier og det dype nettet.
  • Å skrive nyhetsartikler og andre journalistiske sjangre.
  • Intervjuteknikk, opptak og redigering av videoer

    Målet er å bevisstgjøre deltakerne på journalistrollen og sette dem bedre i stand til å beherske journalistfaget.

Praktisk informasjon

Redaksjonelle medarbeidere som er medlemmer i NJ og ansatt i en MBL-bedrift som innbetaler til Opplysnings- og utviklingsfondet har fortrinnsrett til kurset. 
Dersom det er ledige plasser på kurset kan også redaksjonelle medarbeidere og frilansere som ikke oppfyller kriteriene overfor delta. Disse betaler full pris, og opptak skjer etter bestemte kriterier. Frilansere kan søke om støtte fra Fri-Stup.

START gjennomføres normalt to ganger i året, og søknader registreres fortløpende.
Alle deltagerne tar med egen laptop.  

Datoer for samlingene: 

Empty space, drag to resize
23. – 26. oktober 2023:   
Samling A: Journalistikkens samfunnsoppdrag, presseetikk og pressejuss  

4. – 7. desember 2023:   
Samling B: Kildekritikk, offentlighet og research  

5. – 8. februar 2024:   

Samling C: Tekst, intervjuer og video  
Empty space, drag to resize

Kursleder

Empty space, drag to resize

Trygve Aas Olsen

Kursleder og tidligere journalist
(+47) 908 41 631 
BIO
Trygve Aas Olsen er fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk og har tidligere jobbet i Dagbladet, Journalisten og Dagens Næringsliv. Han lærer deg å finne fakta. Aas Olsen holder kurs i research, økonomi, offentlighet og innsyn, skriving og ledelse. Han evaluerer produkter og gir råd ved produktutvikling.
Empty space, drag to resize

Kursleder

Empty space, drag to resize

Trygve Aas Olsen

Kursleder og tidligere journalist
(+47) 908 41 631 
BIO
Trygve Aas Olsen er fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk og har tidligere jobbet i Dagbladet, Journalisten og Dagens Næringsliv. Han lærer deg å finne fakta. Aas Olsen holder kurs i research, økonomi, offentlighet og innsyn, skriving og ledelse. Han evaluerer produkter og gir råd ved produktutvikling.
Empty space, drag to resize

Ønsker du dette kurset til din bedrift? 

Kurs: START 61

Trykk på knappen over for å gå inn i kursrommet. 
I kursrommet finner du praktisk informasjon, program og annet.