Vi har mottatt din søknad. 

Takk for at du søkte deg til vårt kurs. 

Du hører videre fra oss i løpet av kort tid. Hvis du lurer på noe annet, ta gjerne kontakt på kurs@ij.no 

Vennlig hilsen kursadministrasjonen hos Institutt for journalistikk!

På jakt i skatteparadisenes skyggesider

Seminarledere: Ståle de Lange Kofoed, IJ og Peter Ringstad, NORAD
Write your awesome label here.
                     Foto: Canva/ IJ

Hold deg oppdatert på nye kurs!

IJ slipper kurs og andre spennende kompetansetiltak fortløpende. Meld deg på i dag og få alt i innboksen. 
Takk for din påmelding. Ha en fortsatt fin dag videre!
Sporene av hvem som er reelle eiere av tvilsomme selskapsstrukturer stopper ofte i skatteparadis. Hvordan har forskere og gravejournalister nøstet opp i avanserte selskapsstrukturer, og avdekket skjult eierskap på tvers av landegrenser?

På dette gratis halvdagsseminaret i regi av Institutt for Journalistikk, Tax Justice Norge og Finansmarkedsfondet vil fremtredende journalister og forskere dele av sine erfaringer med ulike metoder.

Den Pulitzerprisvinnende gravejournalisten Hannes Munzinger (Der Spiegel, Paper Trail Media) forteller hvordan han gjennom arbeidet med blant annet Panama Papers og Paradise Papers avslørte skjulte eierskap, hvitvasking og korrupsjon i stor skala globalt.

Vi retter også søkelyset mot Dubai. Finansnettstedet E24 har gjennom en rekke reportasjer avslørt hvordan nordmenn i hemmelighet har kjøpt luksusleiligheter i skatteparadiset, uten å oppgi eiendommene til norske skattemyndigheter. Journalist Eiliv Frich Flydal forteller om gravejobbingen etter at E24 fikk tak i lekkede dokumenter fra emiratstaten.

Vi får også presentert Dubai-avsløringene fra et forskerperspektiv. Forskerne Annette Alstadsæther og Andreas Økland ved NMBU, har blant annet funnet at manglende systemet for deling av eiendomsinformasjon på tvers av landegrenser gjør det enklere for formuende nordmenn å skjule eiendomskjøp i Dubai.

Hvilke verktøy kan gjøre arbeidet med å spore eierskap i utlandet lettere? Her hjemme skulle “Register for reelle rettighetshavere” ha vært lansert i begynnelsen av 2023. Registeret skal sikre åpenhet om de reelle eierne i norske selskaper. Brønnøysundregistrene kommer til seminaret for å fortelle om deres arbeid med registeret, hvordan registeret vil fungere når det blir vedtatt åpnet av Regjeringen, og hvordan data fra registeret kan nyttiggjøres av blant annet journalister.

PROGRAM


09:00  
Velkommen v/ Peter Ringstad, NORAD og Ståle de Lange Kofoed, Institutt for Journalistikk 

09:10  Hvem eier eiendom i Dubai?
Et forskningsperspektiv på hva det unike datasettet #DubaiUncovered kan si om eierskap i skatteparadis.
V/ Annette Alstadsæter, leder for Skatteforsk - Senter for skatte- og adferdsforskning ved NMBU, og en av verdens fremste forskere på skjulte formuer i skatteparadis 

09:35 
Penger fra Europa til Dubai - Hvordan undersøke kriminelles pengeplassering i eiendom i Dubai
v/ Eiliv F. Flydal, E24 

10:00  
COP 28 Klimatoppmøtet i Dubai - glansbilder, grønnvasking og skyggesider 
v/ Lawrence Carter, Founder and Director of Centre for Climate Reporting 
Samtale om Dubai med Eiliv F. Flydal og Annette Alstadsæter, ledet av Peter Ringstad  

10:45  Prosjekt reelle rettighetshavere: Utviklingen av Register over reelle rettighetshavere
v/Agnethe Akereng Johnsen, Brønnøysundregistrene 

11:10 
From the Panama Papers to the Vulkan Files
Investigative journalism has been enriched by a new facet in the recent past: Investigations based on major leaks and international cooperation have made headlines around the world. Methods, approaches and the rules of competition and cooperation in investigative journalism have been rewritten. Hannes Munzinger was involved in many of these investigations, and will share in this talk learnings and insights, recipes and best practice examples.
V/ Hannes Munzinger, Paper Trail Media/ Der Spiegel  

11:55 Avslutning ved seminarlederene 

Dette lærer du:

  • Innsikt i metoder for å følge eierskapsinformasjon og selskapsstrukturer.
  • Hvordan prisvinnende undersøkende journalister arbeider
  • Hva Register for reelle rettighetshavere er, og hvilke opplysninger det skal gi
  • Hvilken rolle Dubai har som skatte- og eiendomsparadis

Praktisk informasjon

Dato: Mandag 16. oktober kl 09:00-12:00
Seminaret er på Pressens hus i Oslo.

Det serveres kaffe og snacks gjennom dagen.   

Alle kostnader til seminaret er dekket gjennom støtte fra Finansmarkedsfondet.

Seminarledere

Ståle de Lange Kofoed

Kursholder og fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk
BIO
Ståle de Lange Kofoed er fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk, og har tidligere arbeidet blant annet i VG, TV2 og NTB. Han leder Skup og IJs årlige graveskole i Tønsberg, og holder blant annet kurs i researchmetoder og bruk av OSINT-teknikker for journalister. 
Empty space, drag to resize

Peter Ringstad

Seniorrådgiver
Norad
BIO
Peter Ringstad er tidligere politisk leder i Tax Justice Norge. Peter har skrevet flere bøker og rapporter om skatteparadis/kapitalflukt og har analysert flere av de siste tiårets datalekkasjer fra skatteparadis. Han har bidratt til den internasjonale Financial Secrecy Index og har vært hyppig brukt som foredragsholder, mediekommentator og rådgiver for journalister. Peter jobber nå i Norad, i seksjon for styresett og åpenhet.

Kurs: + overskrift på kurset

Trykk på knappen over for å gå inn i kursrommet. 
I kursrommet finner du praktisk informasjon, program og annet.

Programmet, oppgaver og innholdet i kurset