Bedriftskurs: AI i 2024 - Fagbladet

Lenke til evalueringskjemaet - skal deles med deltagerne når kurset er avsluttet:
https://kompetanse.ij.no/form/evaluering-bedriftskurs-ai-i-2024-for-fagbladet 

Oppmøte: Pressens hus, Kl. 09.00

Kursleder: Henrik Brattli Vold, fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk

Program for dagen: kommer

Presentasjon fra kurset (etter endt kurs)